Fagbladet Gartneryrket.

Utgis 12 ganger i året av Norsk Gartnerforbund.

Ansvarlig redaktør: Dag Eivind Gangås. Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Bestill abonnement her. 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere

Personvern og cookies