Hør Tove Ladstein fra Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) holde foredrag om trender og nye kundegrupper på Grønnplanteklubbens fagdag. - Grønne planter er i vinden som aldri før. Norsk produksjon har stort potensiale, det gjelder å utforske mulighetene som ligger i markedet. Fortsatt ledige plasser på Grønnplanteklubbens fagdag!

Grønnplanteklubben inviterer til fagdag 12. september kl 10.00. Det blir gartnerivandring hos både Strands Gartneri og Schrader Gartneri på Nesodden.

Leder i Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) Tove Ladstein holder foredrag grønne trender og marked.

– Grøntprodusentene møtes for å utforske mulighetene som ligger i markedet. Grønne planter er i vinden som aldri før. Norsk produksjon har et stort potensiale, sier Tove Ladstein leder i OBP.

Påmelding snarest til Sidsel Bøckman, sidselb@gartnerforbundet.no, tlf: 92 21 74 61

Vi sees!