Sensommerturen med NIBIO gikk til Schraders gartneri. Her fikk vi omvisning fra styreleder Eystein Ruud om produksjonsprosesser og tekniske løsninger. NIBIO ønsker å lære mer om teknologi i norske gartnerbedrifter.

NIBIOs avdeling for statistikk var på gartnerivandring hos Schrader Gartneri AS på Nesodden på torsdag.

– Mange av de ansatte i NIBIO har ikke sett produksjonsstedet for produktene de jobber med, så dette var nyttig, forteller Sidsel Bøckman, seniorrådgiver i NGF.

Eystein Ruud viste rundt og orienterte om produksjonsprosesser og tekniske løsninger. Etterpå ga han sammen med Sidsel Bøckman en oppsummering av det norske blomstermarkedet med muligheter og utfordringer.

– Gruppen var svært interessert og kom med mange spørsmål og diskusjoner, sier Bøckman.

Dette ble særlig diskutert:

– Utviklingen i marked, spesialisering, transport fra gartnerier, energi, emballering og merking.
– Kostnadsbildet
– Fremtiden for norsk blomsterproduksjon