NGF har 15 aktive lokallag i Norge. Disse er aktive møteplasser, pådriver for lokalpolitiske saker og representert i våre hovedstyre møter. I sidemenyen finner du kontaktpersoner for de ulike lagene.

Lokallagenes oppgaver er å drive aktiv informasjon om virksomheten overfor medlemmene gjennom kurs, gartnerivandringer, temamøter og medlemsmøter.

Lokallagene arbeider også tett med de lokale myndighetene for å bedre rammebetingelser for næringen.

Mer om vedtekter for lokallagene her.