ARBEIDSGIVERROLLEN: Landbrukets organisasjoner gikk i høst sammen om å utvikle et kurs for arbeidsgiverne i landbruket. Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kurset er tilpasset både små og mellomstore bedrifter. Meld deg på i dag!

Styreleder Norsk Gartnerforbund: Per Magnus Berdal

-Dette er virkeleg eit nyttig kurs, som NGF har utarbeidd saman med andre organisasjonar i landbruket, forteller Per Magnus Berdal, leder i Norsk Gartnerforbund. Han deltok på kurset 7. januar. Sjølv om dei fleste bedrifter i vår bransje har det meste på stell, er dette kurset ei god anledning til å øke kompetansen på rolla som arbeidsgjevar. Ein god gjennomgang på det nyaste regelverk der ein er innom både plikter og rettigheiter.

– Kurset er godt tilpassa både små og store bedrifter. Eg oppfordrar våre medlemmar til å melde seg på!

Meld deg på i dag!

Kurset er planlagt avholdt 8 ganger fra desember til februar. 3 kurs er avholdt, og tilbakemeldingene er svært gode. Det gjenstår 5 kursdatoer man kan velge mellom. Ved å trykke på linken finner du påmelding og datoer du kan velge mellom.

Kursledere Jan Bangen, Bondelaget og Tove Ladstein, Gartnerforbundet

Lenke til kursdatoer og påmelding: MELD DEG PÅ HER 

Nyttig innhold for både erfarne og nye ledere

Det er mange utfordringer for ledere i landbruket. Med stor sesongvariasjon i arbeidsoppgaver og behov for innleid hjelp, og med variasjoner i vær og marked, kan det være svært krevende å planlegge kommende sesong. Ekstra utfordrende er denne oppgaven i år, når tilgang til arbeidskraft, koronatiltak og andre utfordringer rammer næringen hardt.

Kurset tar sikte på å på en helhetlig og grunnleggende måte fortelle om plikter og rettigheter for både arbeidsgiver og arbeidstaker. For mange varemottakere er kursbevis en forutsetning for leveringsavtale for kommende sesong.

Arbeidsgiverkurs i koronaavstand

Kurset har blitt til i et enestående samarbeid mellom landbrukets organisasjoner. Håpet er at dette samarbeidet hjelper oss å fokusere på praktiske utfordringer som arbeidsgiverne i vår næring står overfor.

Av praktisk informasjon kan vi nevne at kurset avholdes digitalt, gjennom fire timer (med pause hver time). Du får tilsendt en mail med påloggingsinformasjon dagen før kurset, og også et kompendium der innholdet er kortfattet oppsummert. Etter at kurset er avholdt registreres deltakernes oppmøte, og kursbevis sendes ut på epost.