Vi har overlevert våre innspill til Jordbruksforhandlingene hos LMD, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tok i imot innspill til Jordbruksforhandlingene fra NGF 14. mars.
Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tok i imot innspill til Jordbruksforhandlingene fra NGF 14. mars.

Da har NGF lagt frem innspillene til årets jordbruksforhandlinger i Landbruks- og matdepartementet,  Norges Bondelag og i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Vår sektor har et stort potensiale, og vi skal bidra til, og kjempe for, at grøntsektoren får sin plass i kampen om midler og satsinger. NGF snakker for interessene til produsenter av grønnsaker, frukt, bær, poteter, blomster, planteskole og ferdigplen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Forhandlingsutvalgene tar i imot innspill til Jordbruksforhandlingene 2017 gjennom ulike representanter for alle produksjoner.

Mer om våre innspill.