Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse.

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften.
Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Departementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.

NGF er glade for at departementet nå jobber for å få på plass denne endringen, slik vi tidlig i situasjonen tok til ordet for.

Les mer på regjeringen.no her