Regjeringen betaler likevel ut strømstøtten kvartalsvis, tross sterke anbefalinger fra næringen om månedlig betaling. - Svært alvorlig, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

16. september la regjeringen frem endringer i strømstøtten for landbruket hvor utbetalingene skal endres fra kvartalsvis til månedlig utbetaling. Nå har Gartnerforbundet fått vite at veksthus ikke er en del av ordningen.

Katrine Røed Meberg, generalsekretær NGF Foto: Ingunn Haraldsen

– Det er umulig å forstå hvorfor veksthus ikke skal få den samme ordningen med månedlige utbetalinger som resten av landbruket. Myndighetene og regjeringen er godt orientert om situasjonen og konsekvenser for næringen. Sammen med andre grøntorganisasjoner og gartnere har vi gjentatte ganger tatt opp likviditetsproblematikken og nødvendigheten av å justere utbetalingene for veksthusgartneren, sier generalsekretær NGF Katrine Røed Meberg.

Veksthus ikke inkludert

I meldingen fra Landbruks- og matdepartementet heter det at regjeringen ville endre fra kvartalsvis til månedlig utbetaling for landbruket.

I etterkant har det vært uklart om denne endringen også ville gjelde for veksthus. Etter at NGF ba om presisering fra myndighetene, har vi nå fått beskjed om at veksthus ikke er inkludert.

Landbruksdirektoratet skriver i en e-post at «Det er kun jordbruksforetakene som er omfattet av endringen. For veksthus vil vi utbetale fortløpende etter de kvartalsvise registreringene.» Det betyr at det blir kvartalsvise utbetalinger, men at de vil behandle søknadene etter hvert som de kommer inn.

– Veksthusproduksjoner er en del av jordbruket, og det er ikke mulig å skjønne hvorfor denne forskjellsbehandlingen skjer. For mange grøntprodusenter er nå situasjonen helt prekær, sier Meberg.

Samarbeider med grøntorganisasjonene

Gartnerforbundet mener at dette burde ha vært mulig å løse ved en styrking av kapasiteten i Landbruksdirektoratet. Det er åpenbart at veksthus har samme behov for denne ordningen som resten av landbruket.

– Sammen med de andre grøntorganisasjonene ønsker nå Gartnerforbundet å rydde opp i saken. Situasjonen er svært alvorlig, sier Meberg.

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13