Norsk Gartnerforbund har hatt en rekke møter med landbruks- og miljømyndigheter om Artsdatabankens risikovurderinger. - Arbeidet fortsetter, vi gir oss ikke. sier plantekonsulent Maria Fall i NGF.

Gartnerforbundet har hatt møter med både landbruks- og miljømyndighetene, der vi tar opp spørsmål rundt Artsdatabankens risikovurderinger. Møtene har vært med  Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Artsdatabanken.

-Vi har fremført budskapet om hvor viktig det er at man stiller krav til den risikovurderingsmetode man velger å bruke resultatene fra, sier plantekonsulent Maria Fall i NGF.

Gartnerforbundet mener at eksterne matematiske, statistiske og økologiske fagmiljøer må kontrollere og kvalitetssikre metoden.

-Vi vil følge opp disse møtene videre. Vi er inne i en god flyt og vi gir oss ikke, sier Fall.

Vi ønsker å formidle at Artsdatabankens risikovurderingsmetode må være kvalitetssikret før den kan legges til grunn for regelverk og forvaltning. Våre medlemmer trenger en forutsigbarhet.