Jordbruksavtalen: - Vi ser virkelig frem til å bidra i utvalget som skal utvikle en plan for å styrke innovasjon og vekst for produksjon av norske grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.

Jordbruksoppgjøret 2019 er vel i havn og styrking av grøntsektoren står frem som en klar vinner i årets oppgjør. Et viktig element i årets avtale er etablering av et utvalg som skal utvikle en langsiktig plan for styrking av norsk produksjon og norskandel. Utvalget består av aktører i verdikjeden, avtalepartnere og virkemiddelapparatet.

-NGF har vært en pådriver for et slikt samarbeid mellom næringsaktørene i lang tid. Vi har vært tydelige på behovet for rammebetingelser som gir rom for investeringer og utvikling, og vi er svært fornøyd med etableringen av et slikt samarbeidende utvalg i årets avtale, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Utvalget skal innen mars 2020 legge frem en plan der de vurderer markedsmuligheter og markedskanaler, innovasjonsbehov, potensiale for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen, samt rekruttering. Vekst og økt norskandel for grønnsaker, frukt, bær, potet, blomster og planter står i fokus.

Prydplanter er med for første gang

Grøntsektoren er et satsningsområde i årets jordbruksavtale. Etablerte virkemidler skal forsterkes, som forskning og utvikling, rekruttering, produktutvikling og omsetning. Det skal også gis investeringsstøtte til faste installasjoner av vanningsanlegg, lysanlegg i veksthus, tunell og andre dekksystemer for frukt, bær, blomster, grønnsaker og potetproduksjon (IBU-midler).

Det er svært gledelig at årets jordbruksavtale også omfatter prydplanter. NGF har lenge kjempet for gode næringspolitiske rammebetingelser slik at blomster og prydplanter skal likestilles med de øvrige produksjonene i landbruket.

– Det oppfatter vi som en viktig endring. Det viser at grøntsektoren har et stort mangfold, hvor også blomster og planter er inkludert, avslutter Meberg.