Gartnerforbundet tildeler årlig midler til forskningsprosjekter og utviklingsarbeid i hagebruket. Søknadsfristen er 15. februar.

NGFs FoU-fond tildeler årlig midler til forsknings- og utviklingsarbeid i hagebruket. Tildelingene går til toppfinansiering av relevante prosjekter. Søknadsfrist for neste ordinære tildeling er 15. februar 2023.

Søknader skal sendes til: ngf@gartnerforbundet.no, og merkes «Søknad NGFs FoU-fond 2023».

Alle søknader skal være kortfattet (en side). Ytterligere informasjon sendes som vedlegg. Dersom søknaden er på engelsk må det foreligge et sammendrag på norsk. Se flere detaljer i følgende dokument:

Statutter med vilkår for Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og utviklingsfond.