Hvert år tildeler NGF forskningsmidler til hagebruksprosjekter

NGF er involvert i flere forskningsprosjekter og hvert år gir vi forskningsmidler til utviklingsprosjekter i hagebruket. Alle våre medlemmer kan søke om midler fra vårt Forsknings- og utviklingsfond.

Mer om FoU-midler her.