Forskere vil ha sunne veksthusgrønnsaker året rundt. Et nytt prosjekt undersøker hvordan produksjonen kan bli mer bærekraftig.

Norske veksthusgrønnsaker skal bli enda bedre. Et knippe forskere skal se på vekstbetingelser og hvilke forhold som gjør at plantene kan vokse seg bedre.

Målet er at produksjonen skal foregå uten fossil energi, uten bruk av kjemiske plantevernmidler, uten CO2 utslipp, ingen svinn samt lønnsomhet for både produsenter, konsumenter og omsetningsledd.

Sunnere grønnsaker

Forsker Michel Verheul ved NIBIO Særheim leder prosjektet om Bioøkonomisk veksthusproduksjon i Norge (BioFresh). (Foto: BioFresh)

Det tverrfaglige forskningsprosjektet om Bioøkonomisk veksthusproduksjon i Norge (BioFresh) har fått 34 millioner i støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet løper til 2019, og ledes av forsker Michel Verheul ved NIBIO Særheim.

Forskningsprosjektet er det største om norske veksthus noen sinne.

Norsk Gartnerforbund er samarbeidspartner i prosjektet.

Hovedmålet med prosjektet er å stimulere konsumet av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet.

– Vi trenger mer kunnskap om bærekraftige, lukkede produksjonssystemer i veksthus, forteller prosjektleder Michel Verheul.

Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker: fotosyntese, gjødsling, kvalitet, bioøkonomi og formidling.

Ny veksthusteknologi

Moderne tekniske midler for overvåking av plantevekst og styring av veksthus skal klimatestes i et nytt veksthus på Særheim. Forskerne tester effekter av ulike energiforsøk og bygger et system til resirkulering av organiske næringsstoffer. Grønnsakene skal også testes for kvalitet i norske kantiner.

-Resultatene skal brukes til å beregne både lønnsomhet og bærekraft av fremtidens veksthusproduksjon, fortsetter Verheul.

Gartnernæringen står overfor store omstillinger som krever høy investering. Resultatene fra forsøksveksthus vil brukes i modeller for å beregne lønnsomhet av fremtidens veksthus.

Lukkede systemer er fremtiden

En fersk rapport fra Helsedirektoratet viser at nordmenn spiser mer grønnsaker enn før. Myndighetene anbefaler at vi inntar mer, hele 20 prosent økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær. Muligheten for å produsere ferske grønnsaker i Norge er utmerket. Produksjonen må opp uten at klima tar skade av det.

Forskerne måler vannopptak i planter, fra arbeidspakke 1 Fotosyntese. Foto: Ivan Paponov

Norske veksthusprodusenter har i dag de høyeste avlinger i verden med produkter av god kvalitet. Men veksthusproduksjonen er intensiv, kostbar og krever energi.

Nye teknologiske utviklinger gjør det mulig å redusere bruk av energi med over 75 prosent. Et veksthus er en solfanger som mottar mer energi enn den som brukes i løpet av et år.

– Norske veksthusgrønnsaker i lukkede i systemer er fremtiden, konkluderer Verheul.

Les mer om prosjektet på BioFresh hjemmesider. 

Det tverrfaglige forskningsprosjektet «Bioøkonomisk produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge» er et samarbeid mellom NIBIO Sørheim, Universitetet i Stavanger, Nofima, Plantchem, Norsk Gartnerforbund, NMBU på Ås, ISS Facility Services AS, Wageningen UR i Nederland og Hasselt Universitet i Belgia. Prosjektet løper fra 2016 til 2019 og støttes av Norges Forskningsråd med 34 NOK