Regjeringsplattformen kan gi kraftig avgiftsøkning på CO2 fra gass til bruk i veksthus. Forslaget kan ramme gartnerne hardt, frykter NGF som har bedt om møte med Landbruks- og matministeren.

I regjeringsplattformen til Høyre, Frp og Venstre ønsker politikerne å innføre en flat CO2-avgift for alle sektorer, også landbruket. Hvis dette blir gjort gjeldende for gass til veksthusnæringen, vil det få store konsekvenser. Norske gartnere har i dag fritak for CO2-avgift.

Avgiftshoppet kan bli opp mot 160. 000 kroner for et lite gartneri, og inntil to millioner for et større anlegg.

–  Norsk Gartnerforbund er svært skuffet over forslaget og synes det er merkelig at regjeringen ønsker å avgiftsbelegge fotosyntesen. Plantene bruker CO2 i veksten. Det er en nasjonal målsetting å produsere mer mat og spise mer grønt. Det er derfor ekstra skuffende at dette forslaget er lagt på bordet, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Veksthusgartnerne har halvert CO2 utslippet siden 2000 og stadig nye tiltak settes inn for å spare energi og redusere utslipp.

Ruster til kamp

Generalsekretær NGF Katrine Røed Meberg ruster til kamp mot avgift.

Gartnerforbundet vil nå kjempe mot innføring av avgift på CO2 fra gass til veksthusnæringen. Norsk Gartnerforbund har allerede bedt om møte med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP).

–  Forslaget er svært alvorlig for en konkurranseutsatt og markedsorientert næring. NGF vil derfor gjøre alt for å hindre at forslaget får gjennomslag. Vi vil være i tett dialog med politikere og myndigheter fremover, fortsetter Meberg.

Norsk Gartnerforbund representerer næringsaktører som produserer klimavennlige og sunne produkter. Veksthusnæringen har jobbet med energitiltak i mange år, og har selv satt seg høye mål for smart energibruk og reduksjon av CO2- utslipp.

– Vi jobber med dette kontinuerlig i samråd med FoU-miljøene og Enova. Det krever investeringer og det tar tid, men det blir gjennomført, og det gjøres på en bærekraftig måte. Det som er en helt spesielt i planteproduksjonen er at vi benytter oss av CO2 for å få god plantevekst, fortsetter Meberg.

Urimelig avgift

Med nasjonale målsettinger om at det skal produseres mer mat og vi skal spise mer grønt,  finner Meberg det helt uforståelig at grøntproduksjonen skal pålegges en slik kostnad uten at det foreligger reelle og mer klimavennlige alternativer.

-Det blir kun en fiskal skatt uten klimagevinst og med stor skadevirkning for mange norske veksthusgartnere, avslutter Meberg.