Nationen: Gartnarforbundet og to store hagesenterkjeder har sendt brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie og ber om å få opne koronastengte planteutsal.

Nationen: I brevet til Høie skriv representantane for gartnarane og hagesentera at dei meiner dei burde kome inn under paragraf 16b i koronaforskrifta som tek for seg unntak frå generell koronastenging.

I dag gjeld unntaka for for eksempel matbutikkar, apotek, vinmonopol, bensinstasjonar, salsverksemder til landbruk og dyreproduksjon og byggevaregrossistar.

— Hagesenter er i all hovudsak lokalisert for seg sjølv og ikkje i kjøpesenter. I tillegg har vi som oftast store areal som gjer det mogleg å ta smittevernomsyn. I praksis kan hagesentera flytte utandørs og ha åtgangskontroll, dersom det er ønskeleg, skriv dei.

Les resten av saken i Nationen (betalingsmur).