24. og 25. oktober braker det løs for GARTNER 2017. Årets tema er teknologi og utvikling. Vi lover siste nytt om roboter, solceller, biokull og sensorteknologi, blant annet. Åpent for alle! Seminaret holdes på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Årets tema for Gartner2017 er teknologi og utvikling innen gartnerfaget. Over to dager gir fagfolk og forskere deg siste nytt om bruken av solceller, biokull og sensorteknologi.

Robotforsker Pål From skal snakke om roboten Thorvald som er en trofast sliter på døgnkontinuerlig vakt, som verken trenger overtidsbetalt eller klager over dårlig vær. Hvordan kan produksjonen av frukt, bær, grønnsaker og prydvekster forenkles med bruk av roboter i dag, og hva skjer om 10 år? Per Urdahl fra Solel gir oss innblikk i hvordan solceller kan være energikilde og NMBU-forsker Sissel Torre presenterer det nyeste innen sensorteknologi i gartnerier. Vi får også siste oppdatering om jordbruksmeldingen fra Landbruks- og matdepartementet, og TV-personlighet og gartner Bo Rappne skal fortelle om forretningsutvikling ved  Slottsträdgården i Stockholm.

Første dag avsluttes med festmiddag og underholdning.

Dag 2 er satt av til parallelle sesjoner for veksthusteknologi, planteskole samt grønnsaker, frukt og bær.

Seminaret holdes på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Åpent også for ikke-medlemmer!
Påmelding her. 

PROGRAM
GARTNER 2017

Tirsdag 24. oktober

10.00 Utstillingen åpner

Lunsj og registrering

12.30-14.00
• Velkommen. Generalsekretær Katrine Røed Meberg
• Muligheter og videre utvikling av landbruket med vekt på grøntnæringen. Departementsråd Leif Forsell
• Teknologiutvikling og prioriteringer. Adm direktør NIBIO Nils Vagstad
• Robotteknologi i gartneri og hagebruk. Robotprofessor Pål From, NMBU
• Grønn Kommunikasjon – nye filmer. Anne Mette Matmerk

14.00-15.30 Utstilling og kaffepause

15.30-17.30
• Hvor fornybar er norsk strøm? Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
• Hvordan solceller kan gi gartnerne energi. Per Urdahl, Solel
• Teknologi for rensing av vann i resirkulerende næringsløsning.
• Sensorteknologi for bruk i gartnerier. Sissel Torre, NMBU
• Företagsutveckling inom trädgårdsbranchen fra mitt ståsted. Bo Rappne, Slottstredgården Stockholm

17.30-19.00 Pause

19.00 Aperitiff og Festmiddag
• Jørn Hoel velger menyen og underholder

Onsdag 25. oktober

Parallelle sesjoner
08.30-13.00 Veksthusteknologi
• Energirådgivning og energiledelse. Anders Sand, NGF
• Utfordringer og muligheter. Boy Kåre Kristoffersen, ENOVA
10.00-11.00 Pause
• Aquaponic, dyrkning i lukket system. Siv Gangnes Skard, NIBIO Landvik
• Produksjon og erfaring med LED og etasje-dyrking. Christoffer Roderiges, Tåsen Microgreens.
• Energieffektiv CO2 og lavere fuktighet i samme prosess. Green Cap Solutions
• Alger i veksthus. Leiv Mortensen, NMBU
• Nytt fra Biofresh-prosjektet. Michel Verheul, NIBIO Særheim

13.00-14.00 Lunsj

08.30-13.00 Planteskole
• Mindre bruk av plantevernmidler i planteskolen – erfaringer og tips fra Hallbergs Plantskola, Maria Nielsen, Hallbergs Plantskola
• Prinsipper for integrert plantevern – inspirasjon og hjelp til å følge dem. Annichen Smith Eriksen, NLR Viken
10.00-11.00 Pause
• PlanteskoleForum: Jord og bruk av jord
• Torv: status i Miljødirektoratets arbeid med å konsekvensutrede mulig utfasing. Vilde Fluge Lillesund, Miljødirektoratet
• Jord som forventet? Eksempler fra Statens Vegvesen. Renate Petterson, SVV
• Hvilke vekstmediumprodukter tilbys og hva vil planteskolene ha? Dialog/diskusjon/demonstrasjon

13.00-14.00 Lunsj

08.30-13.00 Grønnsaker, frukt og bær
• Fremtidens bærdyrking. Anita Sønsteby, NIBIO Apelsvoll
• Produktutvikling. «Grønne folk». Ragnhild Eggen Viken, Viken Gartneri
10.00-11.00 Pause
• CRISPR muligheter, eksempler og regulering i Europa. Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Professor i molekylærgenetikk, NMBU.
• KRYO-teknologi, ny teknikk for rensing og lagring av planter. Peter van der Ende, Sagaplant.
• Gartner og miljø, hvordan få til dette sammen? –resultater fra REforReM. Simon Saxegård, Østfoldforskning
• Nytt prosjekt om lagring av bladgrønnsaker. Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

13.00-14.00 Lunsj

14.00 Felles del: Debatt – 4 sterke stemmer
Spennende fremtidsvyer for norsk grøntproduksjon – hvilke muligheter gir teknologien oss?
Ola Hedstein, adm. direktør i Landbrukssamvirke
Elisabeth Morthen, adm. Direktør i Gartnerhallen
Bjørnar Bjelland, daglig leder Grønn Næringskompetanse
Eystein Ruud, styreleder Norsk Gartnerforbund
16.00 Avslutning og oppsummering av seminaret