Vi har den glede å invitere til det 6. GARTNER-seminaret; grøntnæringenes eget fagseminar. Årets tema er "Grøntsektoren mot 2035 - hvordan nå målet om 50% vekst?", der vi følger opp Traaseth-utvalgets rapport ved samme navn.

Alle grøntnæringens produksjoner; spiselige og prydplanter er i fokus når Gartnerforbundet inviterer til nytt GARTNER-seminar. Sett av datoene:

20.-21. oktober 2020, på Thon hotell arena Lillestrøm 

Grøntsektoren mot 2035; – hvordan nå målet om 50% vekst?

Hvordan arbeider vi fremover?
Hva har vi lært av koronaepidemien?
Hvordan dyrker vi norskpreferansene videre?

Spennende foredragsholdere, mange kollegaer og god stemning loves.
Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å være utstiller.

Logo GARTNER 2020