Temaet er høyst aktuelt: Gartnernæringen mot 2035 – hvordan nå målet om 50% vekst? Hvordan mener ministeren at grøntnæringen skal vokse?

Det er med stor glede vi kan bekrefte at landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil holde åpningsforedraget på årets GARTNER 2020. Vi ser frem til å høre hvordan hun tenker næringen kan få til nødvendig vekst. Hva kan myndighetene kan bidra med og hvordan se fremover og få til vekst etter denne vanskelige sesongen?

Norsk Gartnerforbund er i ferd med å planlegge seminaret GARTNER 2020. Arrangementet for hele gartnerinæringen i Norge! Vi gleder oss til å presentere programmet med interessante temaer og gode foredragsholdere. Vi kan love et spennende, aktuelt og inspirerende seminar. Seminaret vil følge opp grøntrapporten ved samme navn.