Hvert år arrangerer Norsk Gartnerforbund GARTNER-seminar for våre medlemmer og ikke-medlemmer. Foredragene fra seminarene finner du her.

Foredrag Gartner 2018:

Trygve Slagsvold Vedum, Sp

Harald Gjein, Mattilsynet

Petter Brubakk, NHOMD

Hilde Øverby, McDonalds

Jyri Jalkanen, Handelsträdgårdsförbundet

Gunnar Larsen, NLR

Rudolf Meissner, IVAR

Anders Sand og Martin Knoop, Norsk Gartnerforbund

Håvard Bolstad, FloGas

Leiv M. Mortensen, Bicotec/NMBU

Ivar Sørby, Greve Biogass

Egil Vigdel, Agri E

Gry Ellen Ringstad, Asplan Viak

Hege Gultvedt, Statsbygg

Tormod Sola, Steen & Lund AS

Annichen Smith Eriksen, NLR Viken

Anniken Smith Eriksen, NLR Viken  (Godkjente plantevernmidler i planteskole)

Torunn Hovland Ljone, Ljono Stauder

Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken

Tove Ladstein, NGF

Svein Erik Rødvik, Grønt Punkt Norge

Guttorm Rebnes og Gerd Byermoen, OFG

Ivar Pettersen, NIBIO

Gunn Eide, Ldir

Mari Øvrum Gaarder, NOFIMA

Hanne Marit Gran, Mattilsynet

Magne Vegel, Matriket