- Vi jobber for verdens beste bransje, med verdens beste produkter. Les hva generalsekretær Katrine Røed Meberg sier om GARTNER 2016 til Nationen.

Publisert i Nationen 18.10.2016:

På tråden: – Gartneren er i det store grønne skiftet

Katrine Røed Meberg

Alder: 50 år Bosted: Røa, Oslo Stilling: Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund Aktuell: Konferanse om den grønne næringen fra 1.-18. oktober.

– Hva vil skje under den store konferansen Gartner 2016?
– Vi representerer verdens beste bransje, med verdens beste produkter. Og disse fortjener et skikkelig bra møtested for kunnskap og inspirasjon. Vi har et fantastisk program som jeg gleder meg til å presentere.

– Hvilken vei går næringen i en tid med store endringer?
– Det er alltid endringer og noen byr på utfordringer, mens andre gir muligheter.  Vi er alle opptatt av klima og miljø samt helse og mat. Dette kan næringen levere på. Jeg tror at du har lyst å kjøpe norske grønnsaker og blomster, og derfor skal vi produsere gode kvalitetsvarer til deg. Med fornøyde forbrukere og gode rammebetingelser for gartnerne har jeg tro på at næringen har store muligheter i fremtiden.

– Under Norges største samling for gartneri og hagebruk vil det bli holdt ikke mindre enn 40 innlegg av engasjerte politikere, forskere og praktikere over to dager. Hva forventer du er budskapet?
– Jeg forventer at næringen får fokus, blir verdsatt, får gode svar, men også at vi får noen utfordringer. Mitt ønske er å få belyst helt aktuelle saker, skape engasjement slik at alle kan reise hjem etterpå å tenke at dette var nyttig og inspirerende.

– Landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpner seminaret, stortingspolitiker Geir Pollestad kommer og Arne Hjeltnes skal kåsere om vår grønne fremtid. Er «alle» nå blitt opptatt av det grønne skiftet?
– Ja, det tror jeg. Selv om ulike næringer kanskje legger litt forskjellig innhold i begrepet, så har grøntnæringen fotosyntesen – og den er grunnleggende. Med myndighetens målsettinger på både klima- og miljøområdet er vi i en næring som setter premisser og leverer i det grønne skiftet. Jeg gleder meg til å høre hva de vil si.

– Hva vil du si om bærekraft i næringen nå, helt kort?
– Næringen har tatt mange grep og jeg tør påstå at vi skårer høyt på bærekraft.  Vi går mot stadig mer fornybar energi i veksthus og har kuttet CO2 -utslipp til det halve, det er resirkulering, kompostering og effektivisering av bruk av innsatsfaktorer. Det tenkes stadig videre på hvordan ressursene kan brukes enda bedre.

– Hva vil serveres under festmiddagen i kveld?
– Menyen byr på herlige grønnsaker, torsk, hjort og multer.

– Hva leser du nå?
– Sønnen av Jo Nesbø og Vodoo på Vestkanten av Knut Nærum

– Hva lånte du av naboen din sist?
– En god gammeldags saftkoker

– Ditt favorittnettsted?
Landbruks- og matdepartementets sider, generelle nyheter, Wikipedia og gule sider.

– Har du selv «grønne» fingre og har egen kjøkkenhage med urter og dill?
– Jeg er utrolig glad i hagen min. Her blomstrer ennå, og nå er det tid for å sette løk og glede seg til neste sesong.