Etter at viruset rammet oss har det vært dager og uker med usikkerhet og spørsmål. Nå er tiden inn for å få på plass en tiltakspakke som kan sikre norsk grøntproduksjon gjennom krisen.

Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og hele verdikjeden for matforsyning, inkludert primærprodusenten, omfattes av dette. Landbruket er viktig, grøntsektoren er viktig og produsentene er viktig! Etter at viruset rammet oss har det vært dager og uker med usikkerhet og spørsmål. Nå er tiden inn for å få på plass en tiltakspakke som kan sikre norsk grøntproduksjon gjennom krisen.

Bemanninssituasjonen er kritisk

I grøntnæringen har det særlig vært to hovedområder som har voldt oss store problemer. Bemanningssituasjonen er den første. Normalt sett skulle vi hatt inn sesongarbeidere nå, -mange. Både fra EØS-land, men også fra land utenfor. Det er dyktige folk som kan planteproduksjon og fagfeltet, og som kommer hit år etter år for å gjøre en viktig jobb i norske gartnerier og på jordene. I Gartnerforbundet har vi både internt og sammen med andre organisasjoner samarbeidet for å finne svar på en rekke spørsmål fra produsentene, bla rundt karantenebestemmelser, innreiseregler, dokumentasjon, praktiske forhold rundt opphold og arbeid. Vi har synliggjort utfordringene for myndighetene og lagt press på dem for å få til raske løsninger. Det er viktig å sikre arbeidskraft for å opprettholde mat- og planteproduksjonen og i jordbruket og grøntsektoren nå. Noen endringer i regelverket har kommet på plass og lettet på noe, men vi jobber fortsatt bla med utfordringer rundt UDI og behandling av søknader for arbeidere utenfor EØS. Parallelt, og i tillegg, finner noen gartnere løsninger ved å ansette nordmenn som kan gjøre en jobb i næringen.

Økonomiske tiltak nødvendig

Den andre hovedinnretningen i arbeidet vårt dreier seg om økonomiske tiltak. Vi ser at situasjonen på ulike måter fører til både økte kostnader for produsentene, i tillegg er for noen usikkerhet rundt inntjening på grunn av bemanningssituasjonen og for noen usikkerhet i markedet. Statsråden har gitt marsjordre og sagt at det skal produseres som planlagt, men noen sitter på gjerde og vurderer risiko. Nå jobber organisasjonene sammen om konkrete forslag til risikoavlastende tiltak. Det gjelder økonomiske ordninger som kan avlaste og trygge norske produsenter. Dette er forslag vi håper statsråden tar med seg til regjeringen og får igjennom. I morgen legges ny tiltakspakke frem og vi forventer at det skal være viktige tiltak der for grøntnæringen. Nå trenger vi at regjeringen viser muskler slik at det legges til rette for at vi trygger marsjordenen fra Bollestad.