Gartnerforbundet møter Næringskomiteen på Stortinget. Vi tar opp ambisjoner og muligheter for næringen.

Møte på Stortinget. Fv: Styreleder Kristian Solberg, generalsekretær Katrine Røed Meberg og Ap-politiker Per Vidar Kjølmoen.

– Norsk Gartnerforbund ønsker å være en tydelig stemme og en sentral aktør i næringspolitikken. Vi fremmer grøntnæringens sentrale rolle for bærekraftig mat – og verdiskaping, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.

Så langt i februar har forbundet vært i to møter på Stortinget.

– Vårt hovedbudskap er at næringen har et stort samfunnsoppdrag og bidrar til viktige samfunnsmål som økt matproduksjon, matberedskap, verdiskaping og  sysselsetting rundt om i landet.  I tillegg bidrar vi til bedre helse med sunne produkter,  trivsel  med blomster og planter og god plantehelse.

– I møtene på Stortinget la vi frem ambisjoner og muligheter som næringen har satt seg. Vi har mål om å øke forbruket av norske grøntvarer betraktelig. For å få til dette trenger gartnerne forutsigbare rammebetingelser. NGF tar opp flaskehalser og forslag til å løse disse i gode diskusjoner og samtaler med politikerne, sier Meberg.

Møtene har vært med  Per Olav Tyldum (Sp) og  Per Vidar Kjølmoen (Ap).

 

Begge sitter i Næringskomiteen

Flere møter på gang

Ifølge Meberg planlegger Gartnerforbundet flere møter på Stortinget.

NGF på Stortinget. Fv: generalsekretær Katrine Røed Meberg, Per Olav Tyldum (Sp), styreleder Kristian Solberg og seniorrådgiver Sidsel Bøckman.

– Vi har bedt om møter med flere sentrale politikere og vil bygge et sterkt  og godt nettverk – både innenfor regjeringspartiene og opposisjonspartiene. Gartnerforbundet er partipolitisk nøytral og vi ser nytten av å snakke med alle partier og politikere som er med å bygge støtteapparatet rundt gartnerne og grøntnæringen i Norge.

– Vi tror også på å invitere politikerne ut i gartnerbedriftene. Det skaper bedre forståelse, eierskap og nysgjerrighet.  Og ikke minst en god arena for videre samtale, avslutter Meberg.

Både Tyldum og Kjølmoen er positive til invitasjonen.