I smittevernets tid gjennomførte Norsk Gartnerforbund 27. august sitt første digitale årsmøte.

Med 50 deltakere på digital konferanse ble årets årsmøte i Norsk Gartnerforbundt avholdt. Med stødig møteledelse av Øystein Hanevold og Nils Gunnar Toppe, og styreleder Eystein Ruud og generalsekretær Katrine Røed Meberg på vingene, gikk det aller meste smidig etter planen.

Ny energistrategi (2021-2030) vedtatt

Gartnernæringen har gjennom mange år oppnådd store resultater gjennom langsiktig satsing og nitidig arbeid. Til årsmøtet kunne vi presentere atter en ny og offensiv Energistrategi, for årene 2021-2030. Klimaavtrykk på norsk produksjon er viktig for samfunnet, og både på energi og andre område jobber grøntnæringen for å bli enda grønnere.

Nye tillitsvalgte leder veien videre

Med valg av ny leder og flere nye tillitsvalgte fortsetter Gartnerforbundet inn i vårt 111. år med stadig forsterket vitalitet. Tilgangen på dyktige produsenter som vil gjøre sitt for å styrke organisasjonen videre er essensielt for god drift videre. Vi takker alle som nå går ut av styrer og utvalg, og takker de som tar gjenvalg og de som nå er valgt inn i organisasjonens verv.

Disse er valgt til NGFs Hovedstyre 2020-2022