GARTNERUTDANNINGEN STÅR I FARE – HVA GJØR VI? Invitasjon til åpent møte om fremtidens gartnerutdanning: hvordan rekruttere unge til faget? – Debattseminar 27. september

Onsdag 27. september setter norsk gartnernæring søkelys på et alvorlig problem innen gartnerfaget. Stadig færre unge søker seg til gartnerutdannelsen, og vi står i fare for å miste uvurderlig kunnskap og en viktig yrkestradisjon. Likevel så ser vi at interessen i samfunnet for miljø, grønne løsninger og selvdyrking av kortreist mat er større enn noen gang. Hvorfor opplever vi da så lite rekruttering til faget?

Vi inviterer til åpen debatt hvor en samling fagfolk i gartnernæringen vil drøfte fremtidens gartnerutdanning og rekruttering av ungdom til plantefaglig utdanning:

-Hvordan vil den lave rekrutteringen påvirke gartnernæringen over tid?

-Hvem skal produsere og stelle fremtidens planter?

-Hvem skal undervise og skrive lærebøker?

-Hvem skal forske og bygge ny kunnskap innenfor de grønne fagene?

-Hvilken rolle skal næringen ha?

Initiativtakere: Agnar Kvalbein, Styreleder ved Gjennestad gartnerskole, Åsmund Bjertnæs, Frilandsgartner, Siv Fagertun Remberg, Førsteamanuensis, NMBU, Anne Hagen Bakken, Norges grønne fagskole VEA og Katrine Røed Meberg, generalsekretær, Norsk Gartnerforbund.

Bakgrunn for prosjektet
Våren 2017 møttes noen fra næringen og utdanningsinstitusjoner etter eget initiativ for å diskutere situasjonen. En arbeidsgruppe med representanter fra Norsk Gartnerforbund, Gjennestad gartnerskole, NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges grønne fagskole VEA vil nå forankre arbeidet videre. Et seminar og et forprosjekt er planlagt gjennomført høsten 2017, med ønske om å sette i gang et større rekrutteringsprosjekt med oppstart våren 2018.

Program

Sted: Thon Hotell Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo, Onsdag 27. september, kl. 10.00 – 15.00

0930 – 1000. Kaffe. Bli kjent

1000 – 1025. Velkommen og introduksjon, Katrine Røed Meberg og Agnar Kvalbein

1025 – 1050. Faget i et nasjonalt – og fremtidig perspektiv, Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse AS

1050 – 1115. Hva kan vi lære av anleggsgartnerbransjen? Tore D. Carlsen, NAML – anleggsgartner

1115 – 1125. Pause.

1125 – 1215. Gruppeoppgaver.

1. Hva er «næringen» i denne sammenhengen?

2. Hvilke kompetanse har næringen behov for?

3. Hvordan øke rekrutteringen til gartnerfaget?

4. Hvordan sikre god kvalitet på opplæringen?

5. Hva kan næringen – og bedriftene bidra med til bedre rekruttering og opplæring?

1215 – 1300. Presentasjon av gruppeoppgaver.

1300 – 1345. Lunsj

1345 – 1415. Presentasjon av gruppeoppgaver og plenumsdiskusjon

1415 – 1445. Oppsummering og veien videre.