Gartnerne får kompensasjonsordning for strømprisene melder Landbruks- og matdepartementet. - En stor seier og en veldig god nyhet for våre produsenter, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Gartnerne får kompensasjonsordning for strømkostnadene, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Den skal være søknadsbasert og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

– Dette er svært gode nyheter og vi er veldig lettet. Norsk Gartnerforbund  har jobbet hardt og bedt om en kompensasjonsordning siden midten av november. Vi er nå veldig glade for at det har kommet en ordning og at regjeringen har strukket ut en hånd til gartneriene. Det betyr at vi er hørt, og at regjeringen vil hjelpe næringen, sier NGFs leder Katrine Røed Meberg.

Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF. Foto: IH/NGF

Fortsatt ekstrautgifter

Ordningen vil gi gartnerne god hjelp, men det vil i følge Gartnerforbundets beregninger fortsatt være store ekstrautgifter. Våre estimat tilsier at omlag 1/3 av merkostnadene dekkes ( i perioden des – mars), men dette er selvfølgelig avhengig av strømprisene fremover.

– En skulle alltids ønske at man fikk dekket mer, men samtidig har vi sett at dette har vært vanskelig å få på plass en ordning. Det er viktig at dette vil gjelde alle i veksthusnæringen , også for de som produserer planter og blomster. Det er også viktig at den trår i kraft raskt og at den er enkel å søke om. Dette betyr mye for veksthusnæringen!

Meberg understreker at prosessen har vært krevende. Gartnerforbundet har sendt mange brev til Landbruks- og matdepartementet og Finansdepartementet.

Det siste ble sendt i går- 16. desember – der vi ber om en kompensasjonsordning. Det var derfor veldig gledelig at nyheten om ordningen kom i dag.

– Norsk Gartnerforbund kjenner til at det også er store utforfordringer kostnadsmessig for de som benytter gass til oppvarming og vi vil jobbe videre for å få utsatt innføring av en CO2-avgift for å lette situasjonen for disse bedriftene, sier Meberg.

Tar våre innspill på alvor

– Regjeringen har tatt innspillene fra bransjen på stort alvor og har de siste ukene jobbet fram en ny og særskilt kompensasjonsordning for veksthusnæringen. Jeg er glad for at vi har fått på plass en slik ordning som hjelper veksthusnæringa i en vanskelig situasjon. Næringa har de siste årene kuttet 70 prosent av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi. Det må ikke bli et tapsprosjekt at de har omstilt produksjonen i en mer miljø- og klimariktig retning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene i veksthusnæringa, opp mot 50 prosent av variable kostnader. Kostnads­økningene de siste månedene har derfor ført til en svært vanskelig situasjon for disse produsentene.

Søke delvis kompensasjon

Regjeringen har lagt opp til en ordning der veksthusprodusentene kan søke Landbruks­direkto­ratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

– Generelt mottar veksthusnæringen lite støtte over jordbruksavtalen, og det finnes ingen ordinær tilskuddsordning som kan brukes til å støtte denne produksjonen. For veksthusnæringen er situasjon særlig krevende, fordi elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene for denne produksjonen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 

Samarbeidspartnere

Personvern og cookies