I brev til landbruksminister Sandra Borch (Sp) ber Gartnerforbundet om at strømstøtteordningen forlenges etter behov, og at strømstøtten opprettholdes på dagens nivå.

Budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV medførte at taket på strømstøtte i jordbruket igjen blir redusert fra 60.000 kilowattimer (kWt) per måned til 20.000 kWt fra 1. januar.

Da regjeringen hevet taket i høst, førte det til at flere grønnsaksprodusenter valgte å legge grønnsaker på lager.

–  Regjeringen viste med dette forståelse for gartnernes behov. De viste også et ansvar for å hindre et stort matsvinn, forteller NGF generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Ifølge Meberg ble det oppfattet som en trygghet og et tydelig signal.

Trenger forlengelse

– Det var varslet at taket skulle heves ut 2022. Næringen hadde tillit til at regjeringen ta ansvar for redusert matsvinn også over nyttår for de som tok valget om å høste og lagre.

– I forbindelse med Statsbudsjett for 2023 ser vi dessverre at det ikke er lagt opp til en forlengelse.

NGF har når skrevet brev til landbruksminister Sandra Borch (Sp) hvor vi ber om at strømstøtten forlenges etter dagens nivå, og at ordningen forlenges.

Brev til landbruksministeren

– Vi adresserer behovet for bedre forutsigbarhet for de som skal produsere grønnsaker, potet, frukt, bær, blomster og planter. Det er lange tidsaspekter, kostbare innsatsfaktorer, ansvar for sysselsatte og mye arbeid som ligger til grunn for produksjon. Med vedvarende høyt og usikkert kostnadsnivå på energi/strøm, må vi forvente at det økonomiske presset vil vedvare, sier Meberg.

Les hele brevet her.