Grüne Woche: Frilandsgartneriet Bjertnæs og Hoel fra Nøtterøy i Vestfold ble i dag vinneren av den nasjonale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2017. NGF gratulerer!

Prisen ble delt ut av landbruks- og matministerJon Georg Dale og divisjonsdirektør Inger Solberg i Innovasjon Norge, under den internasjonale mat og landbruksmessen Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin.

Vestfoldsbedriften stikker med dette av med førstepremien på 250 000 kroner samt heder og ære. De to andre nominerte til årets bedriftsutviklingspris var Jone Wiig Gartneri AS fra Rogaland og Røros Rein As fra Sør-Trøndelag.

– Bjertnæs og Hoel oppfyller kriteriene for prisen på en ekstraordinær måte. De driver en innovativ og nyskapende virksomhet med solid økonomi, store positive ringvirkninger og en drift med fokus både på miljø og bærekraft, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge.

– De tre kandidatene til den nasjonale bedriftsutviklingsprisen er alle av ypperste klasse. Jeg er imponert over hva landbruket kan vise til av godt og lønnsomt entreprenørskap – noe både vinnere og nominerte til BU-prisen er et godt uttrykk for, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Salat og potet i stor skala
– Dette er svært gøy og inspirerende. Det er en stor anerkjennelse til den fenomenale gjengen som jobber hos oss. Med så mange flinke mennesker og så mye spennende som skjer i mat norge i dag, er det helt utrolig at det er vi som i dag vinner denne prisen, sier Åsmund Bjertnæs.

Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy ble etablert i 2009, da de to familiebedriftene slo seg sammen. Hovedkontoret ligger på Smidsrød Gård på Nøtterøy.

Bjertnæs & Hoel har gjort god butikk av noe så «enkelt» og billig som potet. Gjennom produktutvikling, merkevarebygging og utvikling av en landsdekkende distribusjon, har de i betydelig grad klart å erstatte import av småpotet med sin egen småpotet. Hovedproduksjonen til frilandsgartneriet er isbergsalalat, hjertesalat og småpotet.

Mangfold av nasjonaliteter
Frilandsgartneriet er en stor arbeidsgiver for arbeidere fra flere land og er opptatt av å skape en bedriftskultur preget av respekt, raushet og samarbeid. Familiebedriften har i dag ansatte både fra Vietnam, Polen, Tsjekkia, Romania Russland og Norge.

– Mangfold av nasjonaliteter og kulturer bidrar til et utviklende arbeidsmiljø. Et viktig mål for vår virksomhet er å skape en meningsfull og lærerik arbeidsplass, sier Åsmund Bjertnæs.

Bjertnæs & Hoel er det første frilandsgartneri i Norge som er godkjent etter den internasjonale kvalitetsstandarden Global GAP (Good Agricultural Practice).

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket:
Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidligere Bygdeutviklings­prisen). Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. De lokale vinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

Kandidatene må være bedrifter eller personer med næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser, og blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, her under:
  • Økonomisk resultat/lønnsomhet
  • Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
  • Miljømessig som utnytting av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslipp
  • Innovasjon/nyskaping

Les mer.