Til alle produsenter: Husk å gjennomføre egenkontroll i "4B produksjoner". Mattilsynet har nylig oppdatert sine veiledere. Egenkontrollen er pliktig og må kunne dokumenteres.

Mattilsynet vil repetere og tydeliggjøre virksomhetenes plikt og ansvar til å gjennomføre egenkontroll i «4B produksjoner» og kunne dokumentere dette. Mer informasjon om dette finner dere i veilederne på denne siden.

Vi har nylig oppdatert tre av veilederne:

·        Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav har med en forklaring på siste side om hva vi legger i begrepet produksjon.
·        Veileder for produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Malus Mill. (eple) har med en presisering av testing i partier, inkl. kopulering.
·        Veileder for produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pyrus L. (pære)  har også med en presisering av testing i partier, inkl. kopulering.

Mattilsynet har også lagt til et nytt spørsmål under spørsmål og svar: Hva er å «produsere»?