Norsk Gartnerforbund ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og venner en god og gledelig jul. Vi sees på nyåret 2018!