Det 5. GARTNER-seminaret er over, og GARTNER 2019 var en svært vellykket begivenhet.

Det 5. GARTNER ble åpnet av generalsekretær Katrine Røed Meberg, som åpnet med ordene: Det er mye som opptar oss, det er noe som opprører oss, men mest av alt- det er mye som engasjerer oss! I sin åpningstale la hun vekt på den grønne vinden som blåser, og hvor viktig rolle gartneri- og hagebruksnæringens rolle er i dette. Vi har jobbet for å til en særskilt satsing på grøntsektoren, og sammen andre gode krefter har vi lykkes i å få snøballen til å rulle.

– Tidlig i vinter satt sentrale aktører i verdikjeden seg sammen rundt bordet og skrev under en erklæring; en erklæring om grønn innovasjon og vekst som forplikter til å bidra til forbruksvekst av norske grønnsaker, frukt, bær, poteter – og blomster. At vi fikk med prydplantene er trolig et historisk vendepunkt, og for oss er dette en viktig sak da prydplanteproduksjonen også bidrar til stor verdiskaping, og er en del av grøntnæringen som ikke må holdes utenfor. Resultatet er at i årets jordbruksavtale ble grøntnæringen løftet frem. Vi har kjempet for dette i mange år – og vi skal fortsette!

Å utnytte mulighetene; nye ideer og gjennomføringskraft

Markedsutvikling, trender og inspirasjon var viktige stikkord for dag 1. Innovasjon Norge ved Kjell Bruvoll startet friskt med informasjon om hvordan en god ide kan realiseres med hjelp av Innovasjon Norge. Han oppmuntret alle til å ta kontakt med sitt lokale kontor og utnytte mulighetene som er å finne der.

Anita Krohn Traaseth leder utvalget for innovasjon og vekst i Grøntsektoren, og lovet å levere innspill til landbruks- og matministeren om hvordan grøntutviklingen kan utvikle seg – og det innen fristen i mars. Innspillene skal brukes allerede i jordbruksoppgjøret samme år. Utvalget er enda i oppstartsfasen, og Anita Krohn Traaseth anbefalte alle som har synspunkter om å gjøre sine meninger kjent. Innspillsmøte avholdes om kort tid.

Første bolk ble avsluttet med Ivar Pettersen og NIBIOs analyser av markedet for blomster og planter. Hvordan virker det og hvordan kan næringen styrkes? Rapport fra prosjektet utarbeides nå, og mange spennende konklusjoner forventes å komme med.

Håkon Mageli fra Orkla og Ingebjørg Hjortdahl fra BAMA fortsatte deretter med å tegne muligheter og markeder – trendbilde og forbrukernes preferanser. Hvordan kan norskproduserte råvarer få en enda større andel, hva er behovene fra markedet og hvordan kan gartneren utnytte dette?

Energi og matglede ble videre formidlet av Bent Borge Hansen, som er kokk på Gledeshuset – men også har uformelle titler som sirkusdirektør og matnerd. Jakten på den perfekte råvare er hans store lidenskap, både i naturen, i blomsterbutikken og selvsagt på gårder som produserer både kjøtt og grønne råvarer.

Fagdelte sesjoner – dag 2 på GARTNER 2019

Fagdelte parallelle sesjoner; innen grønnsaker, veksthus og planteskole var oppstarten på konferansens andre dag.

Kollegaer som satser på nye metoder er alltid spennende. Under grønnsaksparallellen var nettopp dette en viktig del, når Bjørge Madsen, Skjærgaarden Gartneri og Simen Myhrene, Ekeberg Myhrene, fortalte om tiltak de har gjort innen jordforbedring og robotisering. Også omsetning i nye kanaler, eksemplifisert med REKO-ringer fenger mange. Mange forbrukere ønsker en historie, de ønsker å kjøpe varer de kan kjenne igjen som gode valg, og nettopp det gjør man med god kommunikasjon og tydelig salg.

Bruk av torv som dyrkingsmedie er et hett tema, og under planteskoleparallellen fortalte Elisabeth Møyland fra Miljødirektoratet om oppdraget de har fått fra Klima- og miljødepartementet om utredning av plan for utfasing av bruken av torv til vekstmedier og jordforbedringsprodukter. Psykologiske effekter og helsemessige fordeler med planter ble tydelig fremstilt av Anna Bengtsson fra Sveriges lantbruksuniversitet. Planteskoleparallellen ble avsluttet med en liten pekefinger fra bakteriolog Juliana Perminow fra NIBIO: – Alle som reiser til utlandet bør kjenne til risikoen ved å ta med planter og stiklinger hjem. Én stikling kan være nok til å bringe nye sykdommer og skadegjøre til Norge.

Aller flest av de besøkende deltok på Veksthusparallellen. Der var energi og dyrkingsteknikker viktige tema, og NIBIOs prosjekt BioFresh ble godt belyst gjennom tre innlegg av Martina Paponov, Dmitry Kechasov og prosjektleder Michel Verheul.

Se bilder av foredragsholderne på GARTNER 2019 her

Pangavslutning med optimistiske toner

Gartnerforbundet har mye aktivitet, og mye av dette skriver seg fra fagutvalgene. Tre fagutvalg stilte med sine ledere; Ove Horpestad for blomsterutvalget, Bernt Lindø for planteskoleutvalget, og Stig Arild Oldervik for grønnsaksutvalget. Sammen med styreleder Eystein Ruud fortalte de om drift og store saker, og etterlyste innspill og forslag fra alle medlemmer. Disse ble avløst av et panel gartnere som har ideer og har turt å satse; Gartnere med fremtidsvyer. Gartnerne var Per Odd Gjestvang, Simen Myhrene, Anne Grete Berge, Torbjørn Mellbye og Eystein Ruud. – Hvis en av ti ideer lykkes, kan vi leve av det, sa Per Odd Gjestvang. – Problemet er ikke så mye å starte på et nytt prosjekt, men like viktig å tørre å avslutte det som ikke virker i tide.

Gartnerforbundet har mye aktivitet, og mye av dette skriver seg fra fagutvalgene. Tre fagutvalg stilte med sine ledere; Ove Horpestad for blomsterutvalget, Bernt Lindø for planteskoleutvalget, og Stig Arild Oldervik for grønnsaksutvalget. Sammen med styreleder Eystein Ruud fortalte de om drift og store saker, og etterlyste innspill og forslag fra alle medlemmer. Disse ble avløst av et panel gartnere som har ideer og har turt å satse; Gartnere med fremtidsvyer. Gartnerne var Per Odd Gjestvang, Simen Myhrene, Anne Grete Berge, Torbjørn Mellbye og Eystein Ruud. – Hvis en av ti ideer lykkes, kan vi leve av det, sa Per Odd Gjestvang. – Problemet er ikke så mye å starte på et nytt prosjekt, men like viktig å tørre å avslutte det som ikke virker i tide.

Den endelige finalen sto Landbruks- og matminister Olaug Bollestad for. Med engasjert tale om det grønnes betydning lovet hun å jobbe for økte norskandeler og økte muligheter for innovasjon og utvikling. Ministeren fikk med seg innspill fra debatten som ledet opp til hennes tale, og hun gjorde mange poeng av å ha lyttet og hørt hva gartnerne mener og hva næringens behov går ut på.

Foredrag fra GARTNER 2019 finner du her

Vi ønsker alle velkommen tilbake til GARTNER 2020: 20.-21. oktober