NGFs grønnsakutvalg er et faglig rådgivende organ for NGFs hovedstyre.

Grønnsakutvalget arbeidet med faglige spørsmål knyttet til veksthus- og frilandsgrønnsaker og poteter.

Viktige oppgaver er forberedelse til Jordbruksforhandlingene og oppfølging av saker i henhold til Jordbruksavtalen, bl.a. når det gjelder utforming av regelverk for tilskuddsordninger o.l. Grønnsakutvalget arbeider også med aktuelle forskningsoppgaver for grønnsakene og med praktisering av importvernet vårt.

Grønnsakutvalgets sammensetning:

Leder
Stig Arild Oldervik
Vangberg Gartneri
Kjerkbakken 22
7633 Frosta
Mobil: 91 85 50 36
e-post: stig.arild.oldervik@gmail.com

Medlem
Katrine Hesnes Jarnes
Hesnes gartneri AS
Hesnesvn 160
4885 Grimstad
Mobil: 92 60 84 53
e-post: post@hesnesgartneri.no

Medlem
Jone Wiig
Jone Wiig gartneri AS
Vikvegen 140
4343 Orre
Mobil: 90 19 49 69
E-post: jone@gourmettomat.no

Medlem
Svend Østby
Østby gård
Tomtervn 52
1408 Kråkstad
Mobil: 91 13 53 55
A-post: svend@oestby.no

Observatør
Thor Johannes Rogneby, leder i Norges Bondelag grøntutvalg
Buruldgutua 51
2850 Lena
Mobil: 95 83 48 14
E-post: tjrogneby@online.no

Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) inviteres ofte til Grønnsakutvalgets møter.

Sekretær: NGFs fagkonsulent Emilie Sandell