NGFs grønnsakutvalg er et faglig rådgivende organ for NGFs hovedstyre.

Grønnsakutvalget arbeidet med faglige spørsmål knyttet til veksthus- og frilandsgrønnsaker og poteter.

Viktige oppgaver er forberedelse til Jordbruksforhandlingene og oppfølging av saker i henhold til Jordbruksavtalen, bl.a. når det gjelder utforming av regelverk for tilskuddsordninger o.l. Grønnsakutvalget arbeider også med aktuelle forskningsoppgaver for grønnsakene og med praktisering av importvernet vårt.

Grønnsakutvalgets sammensetning:

LEDER
Jan Terje Vignes
Lauvsnes Gartneri AS
Mobil: 907 82 740
e-post: jan.terje@lgartneri.no

MEDLEM
Katrine Hesnes Jarnes
Hesnes gartneri AS
Mobil: 926 08 453
e-post: post@hesnesgartneri.no

MEDLEM
Jone Wiig

Jone Wiig gartneri AS
Mobil: 90 19 49 69
E-post: jone@gourmettomat.no

MEDLEM
Svend Østby

Østby gård
Mobil: 91 13 53 55
A-post: svend@oestby.no

OBSERVATØR
Thor Johannes Rogneby
Leder i Norges Bondelag grøntutvalg
Mobil: 95 83 48 14
E-post: tjrogneby@online.no

Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) inviteres ofte til Grønnsakutvalgets møter.

SEKRETÆR
NGF