Beregninger fra grøntnæringen viser at tapene som følge av pandemien kan bli store, og organisasjonene bak kravet ber om krisepakke som kan trygge norsk produksjon.

Grøntnæringens produksjoner er spesielt viktige i en usikker tid der alle land vil ha utfordringer med å skaffe nok mat til egne innbyggere og eksport. Gjennom koronaepidemien er det oppstått utfordringer både med produksjonstap og økte utgifter. Det er derfor svært viktig at regjeringen vedtar en krisepakke for grøntprodusentene i Norge, som kan sikre at alle planlagte produksjoner blir utført etter planen. Norsk Gartnerforbund har i samarbeid med Gartnerhallen, NHO Mat og Drikke og Nordgrønt bedt regjeringen om krisehjelp.

Saken er omtalt i dagens Nationen, der Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund uttaler: Vi befinner oss i en ekstraordinær og uforutsigbar situasjon. Skal produsentene kunne ta den økte risikoen og produsere frukt, bær, grønnsaker og poteter av høy kvalitet til den norske forbrukeren, er de nødt til å få sikkerhet for at økte kostnader og tapt produksjon kompenseres. – En kraftfull koronapakke med kompenserende tiltak må på plass om vi skal få sesongens avlinger fra jord til bord, sier administrerende direktør i Gartnerhallen SA, Elisabeth Morthen, til Nationen. Meberg fortsetter: Jeg tror at de erfaringer vi gjør oss under koronakrisen gjør oss alle mer bevist på betydningen av norsk produksjon og selvforsyning. Ved at regjeringen nå tar de nødvendige grep sikrer vi at vi også i 2020-sesongen kan glede oss over å få norske grøntvarer på bordet. Vi satser nå på at dette vil bli en vinn-vinn situasjon.