Kan vi allerede i svært nær fremtid se en grøntnæring helt fossilfri? Ja, sier en ny rapport med beregninger for Finnøy.

Tekst: Tove Ladstein, NGF

Konsulentselskapet Multiconsult har utarbeidet en rapport for Stavanger kommune. Konklusjonen beskriver at det er fullt mulig å gjøre Finnøy selvforsynt med strøm og erstatte de fossile energikildene, og at dette er mulig å oppnå allerede i 2026 – om det finnes politisk vilje. Det beskrives også at metodene som er brukt i rapporten enkelt kan konverteres til å gjøre tilsvarende beregninger andre steder i landet. Forutsetningene tilsier at det kan brukes flere ulike kilder til strøm, som kan supplere hverandre – og også at strømsparetiltak er nødvendige.

Fra grøntnæringen er det leder for Norsk Gartnerforbunds grønnsaksprodusenter, Jan Terje Vignes fra Lauvsnes gartneri, som har deltatt i prosjektet. – Anlegget skal bli heilt fossilfritt. Eg har tru på at dette er framtida for alle veksthus, ja i heile verda. Det er ein liten verdssensasjon vil held på med, slår Jan Terje Vignes fast i NRKs artikkel.

Kilder for artikkelen:

NRK artikkel

NRK TV Rogaland