Norsk frukt- og grøntnæring har store muligheter for vekst. Samtidig er næringen utsatt for konkurranse og rekrutteringen til faget er lav. Hvor skal vi hente vekstkraften fra? NGF og NIBIO inviterer til seminar 24. januar.

Gartnerforbundet og NIBIO inviterer til seminar om ambisjoner og utfordringer for norsk frukt- og grøntnæring: 

Vekst for frukt og grønt:
Høye ambisjoner – hva med kompetanse og andre ressurser?

Torsdag 24. januar 2019 kl 13:00-16:00

Sted:  NIBIO, Storgata 2-4-6, Oslo

Ambisjoner 13.00 13:55
Velkommen og praktisk informasjon Elisabeth Morthen, adm. dir. Gartnerhallen: Hvilke muligheter og utfordringer ser næringen? 20 min
Ivar Pettersen, NIBIO: Kan norsk frukt og grønt konkurrere med import? 10 minutter
Representanter for Trädgårdsutbildning i Västra Götaland  5 min
Spørsmål og korte kommentarer (Har vi en felles ambisjon?) 5 min

Pause 10 min

Ressursene 14:05 – 15:40
Åsmund Bjertnæs: To eksempler på innovasjon – Attraktive matpoteter og norsk søtpotet 15 – 20 min
Eystein Ruud, Schraders Gartneri og styreleder i Norsk Gartnerforbund, NIBIO: Vilkår for innovasjon i en drivhusnæring? Eksempel fra blomsterproduksjon. 10 minutter
Inger Martinussen, NIBIO: Ny teknologi og kunnskap gir nye muligheter, men har vi kompetansen?  20 minutter
Generalsekretær Katrine Røed Meberg, Norsk Gartnerforbund.  Norges konkurransefortrinn er kompetanse, hva har gartnernæringa? 15-20 min.
Kommentar om utdanning og rekruttering i Västra Götaland 5 – 10 min
Har vi et bærekraftig grunnlag for våre ambisjoner? Samtale mellom Elisabeth Morthen, Gartnerhallen og Ylva Lindberg, Sigla. 10-15 min

Har vi en plan? En samtale 15:45 – 16:00
Kort intro om situasjonen i Västra Götaland
Tentative svar fra innledere og deltagere på følgende spørsmål:
• Deler vi en felles ambisjon?
• Er det en sammenheng mellom ambisjoner og ressurser – har vi en strategi?
• Har vi de rette kompetanseressursene?
• Kan vi mobilisere for endring?

Invitasjon til å mingle før man forlater lokalet.