Grøntproduksjon, inkludert ansatte, ble i går kveld lagt til på listen over samfunnskritiske funksjoner. Der inkluderes en lang rekke funksjoner, og grøntproduksjon er nevnt spesielt.

Grøntproduksjon, inkludert ansatte, ble i går kveld lagt til på listen over samfunnskritiske funksjoner. Der inkluderes en lang rekke funksjoner, og grøntproduksjon er nevnt spesielt. Forutsetning for innreise er at arbeidsgiver må dokumentere og grunngi hvorfor aktuell ansatt er viktig for at driften skal kunne foregå. Innreisende må fremdeles overholde alle krav til testing, karantene med videre.

Samfunnskritisk definisjon og stilling

Samfunnskritisk funksjon: forsyningssikkerhet
Tjenestetype: matforsyning
Virksomhet med samfunnskritisk funksjon: produsenter, importører, grossister, butikker

Personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten. Dette kan omfatte personell som:
– sjåfører,
– lagerarbeidere
– ansatte i sentrale administrative funksjoner
– personer som arbeider med husdyr- /grøntproduksjon, fiskeri og havbruk
– ansatte i næringsmiddelindustrien
– butikkansatte
– teknisk servicepersonell

Landbruksdirektoratet skriver i en mail til oss at dette innebærer at sesongarbeidere med arbeidstillatelse til å arbeide i våre produksjonene, og som følger regelverket for øvrig, er unntatt fra myndighetenes innreiserestriksjoner. Reglene er gjort gjeldende og omfatter altså arbeidere som har startet sin reise mot Norge. Det er arbeidsgivers ansvar å sette seg inn i regelverket.

Alle ansatte som skal reise inn må ha med seg et eget skjema

For at ansatte skal kunne reise til Norge må arbeidsgiver fylle ut skjema som bekrefter type virksomhet og hvorfor det er kritisk å få inn arbeidskraft til egen virksomhet. Skjemaet må følge arbeidere med arbeidstillatelse over grensen