Statens forhandlingsutvalg har prioritert grøntsektoren i årets jordbruksforhandlinger. – Vi føler oss hørt, sier NGF generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Staten la i dag frem sitt tilbud til jordbruksforhandlingene. Spesielt viktig for oss bør nevnes at statens forhandlingsutvalg har prioritert grøntsektoren. Staten foreslår å styrke grunnlaget for økt produksjon av frukt og grønt gjennom satsing på forskning, utvikling og rådgivning, samt styrking av produsentøkonomien.

Staten foreslår også en videreføring av energirådgivningsprosjektet, og en særskilt investeringsramme for grøntsektoren til investeringer innen grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster.

– Mitt første inntrykk etter å lest statens tilbud er at vi er tatt på alvor. Sett fra vårt ståsted så er jeg glad for at staten har prioritert grøntsektoren og foreslår å fortsette å styrke grunnlaget for økt produksjon av frukt og grønt gjennom satsing på forskning, utvikling og rådgivning, samt styrking av produsentøkonomien, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed  Meberg.

Positivt for grøntsektoren

En av NGFs hovedprioriteringer i årets forhandlinger var bedriftsrettede midler til investeringer og utvikling. NGFs energirådgivingsprosjekt -som delvis har blitt finansiert over jordbruksavtalemidler- blir omtalt som å ha oppnådd svært gode resultater og bør videreføres. Videre understrekes et fortsatt stort behov og potensial for energirådgivning for økt klimavennlig og energieffektiv produksjon av norske mat- og prydplanter i veksthus. Det er også et betydelig potensial for utvikling av moderne teknologi i veksthus og kjølelager til effektiv og høy produksjon med utvidet sesong og mulighet for større norskandel.

Les statens tilbud her.