Som lagertallene viste er det kun halvparten så mye løk denne sesongen som i forrige sesong, og størrelsene varierer. Det er også lite løk i Europa , slik at det kan bli utfordrende å få tak i importløk på nyåret.

Landbruksdirektoratet: Salget av poteter holder seg stabilt. Det knytter seg spenning til om kvaliteten vil holde seg god på lager. Mandelpotetene har også et jevnt salg, men noe lavt til årstiden å være. Når julestria for alvor setter inn, er det en forventning om at salget vil øke, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider. 

Frilandsgrønnsaker
Småløk av både gul og rød kepaløk vil finnes på lager en god stund lenger enn den litt større løken. På grunn av den milde høsten er det fremdeles fin vårløk på jordene, og høstingen fortsetter frem til frosten kommer. Fin norsk purre er å finne i butikkene, og den gode vekstsesongen har ført til en del stor purre. Det er et jevnt salg.

Gulrøttene har jevn omsetning og god kvalitet. For kålrot er det også forventet at salget vil øke fremover mot jul, og det som er i omsetning holder stort sett god kvalitet. Det er funnet noe dårlig vare i butikk, men det er et håp om å få fjernet den fra markedet. Knollsellerien holder god kvalitet, og har et jevnt salg og en jevn pris. Og det er fremdeles mulig å finne norske reddiker i butikkene.

Salget av hvit- og rødkål er stabilt, og mengdene dekker etterspørselen. Det er noe mangel på stor hvitkål til industrien. Rosenkålsalget har en svak økning, og det forventes et høyere salg etter hvert. Det er veldig fin kvalitet på den norske rosenkålen. Det er snart slutt på norsk blomkål.

Det er forventet at det fremdeles er noe romanosalat i markedet neste uke.

Veksthusgrønnsaker
Vinterproduksjonen av tomater og agurker er i gang, og med avtalte priser til produsentene. I vintersesongen er det ikke toll på agurker og tomater ved import til Norge, slik at den norske produksjonen konkurrerer direkte med importen.

Frukt
Det er fremdeles noe norske epler igjen, men kvaliteten blir fort forringet på lager. Tidligere var det anslått at sesongen skulle vare til den tollfrie perioden startet, men det gjenstår å se om det er mulig.

Økologisk
Den økologiske omsetningen av frukt og grønnsaker er på vei nedover. Dette skyldes i stor grad manglende etterspørsel etter norske økologiske produkter. En del av de økologiske produktene blir solgt som konvensjonelle varer. På grunn av den reduserte etterspørselen er det forventet at produksjonen blir enda mindre neste sesong. Det er uvisst hvilke årsaker det er til manglende etterspørsel og salg, men den generelle tilliten til norskproduserte konvensjonelle produkter er stor.