Norsk Gartnerforbund tilbyr kurs for bedriftsledere i HMS og brannvern

Norsk Gartnerforbund tilbyr kurs for bedriftsledere i HMS, temakvelder om brannforebygging, beredskapsarbeid og andre direkte bransjeaktuelle kurs og foredrag. HMS-Kurset gir en enkel, systematisk oversikt basert på NGFs HMS-mal og KSL. Vi arrangerer kurs etter forespørsel.

Flere medlemsfordeler.