Hofstad gård: Arbeidskraft søkes er en film om mangelen på arbeidskraft i 2020-sesongen. Et flott og realistisk portrett av hvordan pandemien har påvirket en norsk grøntprodusent.

Gjennom sesongen 2020 fulgte regissør Jørgen Egner Granerud livet på gården til gartner Kristin Bue Jahn på Hofstad gård. Hvordan kunne produksjonen gå sin gang uten arbeidskraft? Ville det komme noen av de faste utenlandske inn i landet? Var det mulig å rekruttere norsk arbeidskraft, og ville de like og tåle jobb i grønnsaksproduksjonen?

Facebooksiden til filmen omtales den på følgende måte: «Hofstad gård: Arbeidskraft søkes» er en norsk dokumentarfilm om hvordan en grønnsaksgård i Asker kommer seg gjennom koronasesongen 2020, når sesongarbeiderne som pleier å komme fra Polen ikke får reise og de må bruke utrente nordmenn isteden.

Med god hjelp av nær og fjern familie, venner og enkelte av de utenlandske sesongansatte gikk mye som planlagt, selv om noen hold grønnsaker måtte kastes og forefallende arbeid måtte utsettes. Nå i oppstart av ny sesong er forholdene enda vanskeligere for mange grøntprodusenter, og volumet av norske bær og grønnsaker kan bli vesentlig redusert. Svært mange produsenter står i samme situasjon som filmen viser Kristin så til.

Kristin Bue Jahn er mangeårig medlem i Norsk Gartnerforbund, med mange år i hovedstyret, samt engasjement i lokallag og prosjekter.

Har du lyst til å se filmen? Den finnes her, i NRKs nettspiller.