NGF er positive til at allmenngjøringen fortsetter i ny periode. For å opprettholde ryddighet, forutsigbarhet og forhindre svikt er et klart regelverk til god hjelp. Les hele høringen her.

-Generelt vil vi si at vi er positive til at allmenngjøringen fortsetter i en ny periode. Norsk grøntproduksjon bidrar til at forbrukerne får tilgang til kortreiste kvalitetsprodukter produsert på en bærekraftig måte. Bærekraft dreier seg ikke bare om klima og miljø, men også anstendige arbeidsforhold for de ansatte. Arbeidsgiverne ønsker å gi de ansatte gode arbeidsforhold og riktig lønnsvilkår og etterstreber dette, men dessverre ser vi at det har oppstått enkelttilfeller hvor det ikke har vært slik det burde. For å opprettholde ryddighet, forutsigbarhet  og  forhindre svikt er et klart regelverk til god hjelp, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg. 

 LO forslår at også ansiennitetsberegninger skal være en del av allmenngjøringen.

-Vi er ikke prinsipielt motstandere, men mener at definisjonene og ordlyden som foreslås vil føre til misforståelser og potensielt konflikter. Hvis dette skal innføres, bør det først skje etter at partene og landbrukets organisasjoner er omforente om hvordan det skal praktiseres. Det er vår erfaring at svært mange bedrifter og ansatte allerede benytter ulike former for lønnstillegg, som etter erfaring, ferdigheter og ansiennitet, fortsetter Meberg. 

 Årets sesong er i ferd med å bli ekstremt tøff. Det er voldsom mangel på erfaren arbeidskraft og sesongen er til dels allerede i gang.

-Å skulle innføre nye, uklare beregninger for ansiennitet vil ikke styrke arbeidslivet. Lønnsevne er en viktig faktor, så nå er det viktig at denne bygges opp for at også lønnsnivå skal kunne heves.

Les svar på høringsbrev  her.