NGF jobber for å sikre norske gartnere langsiktige og konkurransedyktige rammebetingelser i næringen.

Norsk Gartnerforbund (NGF) er den eneste fagorganisasjonen i Norge spesielt for norsk gartneri og hagebruk. NGF arbeider for å bedre de faglige og politiske betingelsene for næringen, og styrke samarbeidet mellom norske produsenter. Norsk Gartnerforbund har som mål å ivareta og organisere alle som har tilknytning til norsk gartneri og hagebruk.

Med nesten 700 medlemmer (bedrifter, personlige og assosierte medlemmer) og 15 lokallag er vi en sterk organisasjon med stor gjennomslagskraft.

Norsk Gartnerforbund arbeider mot myndigheter, privat næringsliv og mot enkeltmedlemmene. Norsk Gartnerforbund setter norsk gartnernæring på dagsorden i media og jobber tett med stortingspolitikere om saker som berører næringen.

Vi er 10 personer som jobber til daglig i sekretariatet med rådgivning, informasjon og service overfor våre medlemmer.

NGF deltar i offentlige høringer og vi påvirker beslutninger som er relevante for våre medlemmer. Dette er særlig saker som handler om å sikre importvern, bedre plantehelse, internasjonale handelsavtaler, bedre skatte- avskrivingsregler og reduserte energiavgifter.

Foran hvert jordbruksoppgjør gir NGF innspill fra gartnernæringen til Landbruks- og matdepartementet, Bondelaget og Småbrukarlaget.