Rogaland landbruksselskap deler årlig ut en hederspris. Denne skal gå til en eller flere som jobber i landbruket. Fortrinnsvis til aktive bønder som har gjort en spesielt positiv innsats. Fristen for forslag er 18. desember.

Kriterier for vurdering av hvem som bør få Landbruket i Rogalands hederspris:

-Har profilert landbruket på en positiv måte i samfunnet

-Har fremmet positive ideer til videreutvikling av bygdene i Rogaland

-Har vært en drivkraft i utviklingen av en bærekraftig bygd eller naboskap

-Er et forbilde i arbeidet for videreutvikling av kulturlandskapet

-Har profilert og driver jordbruksdriften med høy miljøstandard og fokus på etikk i fjøs og/eller gris/fjørfe

-Har bistått en yrkesbror- eller søster gjennom en vanskelig periode

-Utvikler nye produkter eller tjenester som kan gjøre landbruket mer robust

Send forslag til kandidater med en kort begrunnelse  til:

Rogaland landbruksselskap, postboks 59, 4001 Stavanger eller på e-post til: fmrobeh@fylkesmannen.no senest innen 18. desember 2017.