Hvordan kan gartnerne øke konkurransekraften i et voksende marked preget av stadig større mengder import? På GARTNER 2022 svarer Ivar Pettersen fra NIBIO på nettopp det.

Ivar Pettersen Foto: NIBIO

Vi har flere produksjoner som nå opplever økte importandeler i markedet, som blant annet frukt og bær, planter, trær og busker. Vi kan ikke skjerme oss fra importen, og det er stor grunn til å tro på mer vekst i markedet. Pettersen skal diskutere hva som kreves av gartnerne i en slik situasjon. Kan vi levere høy nok kvalitet og eventuelt hvordan?

Ivar Pettersen er seniorrådgiver ved Norsk Institutt for bioøkonomi, NIBIO. Han jobber med forskning og utredning innen verdikjeden for matvarer og moderne bioøkonomi.  Han skal holde innledning 25. oktober.

Se hele GARTNER 2022 programmet her.