Nationen: Forbundene i frukt- og grøntnæringen mener Nav-direktørens utspill om at 4000 nordmenn står klare til å jobbe i landbruket ikke har rot i virkeligheten.

Nationen: Direktør i Nav, Hans Christian Holte, uttalte nylig  at de sitter på 4000 arbeidsledige nordmenn som har meldt inn interesse for å jobbe med sesongarbeid i landbruket. Disse har, ifølge direktøren, god bredde og kompetanse.

– Utspillene fra Nav har bidratt til en oppfatning av 4000 står klare til å jobbe i landbruket. Det er dessverre ikke realitetene når det kommer til stykket, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær Norsk Gartnerforbund, til Nationen.

Hun sier at det er mange eksempler på gartnere som har tatt kontakt med Nav og fått svar at det ikke finnes noen, eller bare noen få aktuelle i deres distrikt.

Næringen er positive til norsk arbeidskraft, men understreker at disse ikke kan erstatte erfarne og spesialiserte  arbeidere, understreker Gartnerhallen og Norges Bærdyrkerlag.

Les hele saken i Nationen.