Det er Landbruksdirektoratet som skal lage løsningen for strømpakken og sørge for at utbetalingene starter i slutten av februar.

Forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus legges fram for Stortinget i en proposisjon, så raskt som mulig. Landbruksdirektoratet jobber samtidig med å utvikle en teknisk løsning. Det tas sikte på å starte utbetalingene mot slutten av februar.

I regjeringens forslag er kompensasjonen tenkt å bli tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 prosent for desember, og til 80 prosent for januar til og med mars. Kompensasjonen dekker strømpris som overstiger 70 øre per kWh eksklusiv merverdiavgift. For jordbruket er det satt et tak på 20 000 kWh per måned, mens det for veksthusnæringen ikke er satt noen øvre grense.

 

Les hele artikkelen fra Landbruksdirektoratet her