Det var forventet at grøntnæringene og landbruket skulle prioriteres i trinn 2 av gjenåpningen av Norge, men vi kan ikke se at det er tilfellet fra dagens nyheter.

Lite godt nytt fra dagens pressekonferanse, og ingen lettelser på kort sikt.

Reiserestriksjonene forlenges nå frem til 1. juli. Utenlandsreiser vil fremdeles frarådes. Ordning om nødvendige og unødvendige reiser vil fjernes, og erstattes av et system der landet du har oppholdt deg i tilsier hvordan karantenen skal avholdes. Etter hvert som land får lavere smitterate vil flere land kunne åpnes mer.

Regjeringen åpner nå for en rekke av tiltakene, og dette vil medføre større lokalt ansvar hos kommunene, og dermed større forskjeller i ulike deler av landet.

Koronasertifikat i Norge og EU

Norge forventer å ha et vaksinepass klart i begynnelsen av juni, saken fremmes for Stortinget i dag. EU forventer å ha sitt klart i slutten av juni. Erna Solberg gjorde det klart at passene vil bli tatt i bruk så fort de er klare, men det er avgjørende nødvendig at man kan stole på informasjonen som ligger bak. Aktuell informasjon vil være vaksinestatus og nye testresultater. Regjeringens forslag til forskrift er omtalt her.

EUs vaksinepass vil kanskje gi mulighet for innreise uten karantene i slutten av juni.

Innreise uten krav om å melde flytting

Regjeringen lemper på kravet til formell bosetting, når personer som har fast arbeid og bolig i Norge ønsker å returnere. Det er spesifikke krav som må oppfylles, disse beskrives nærmere på regjeringen.no:

Her finner du hele meldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet

Rundskriv G-15/2021 beskriver vilkårene om dette nærmere.

 

Hele pressekonferansen finner du her

Pressemelding om gjenåpningen 27. mai finner du her