Innreisereglene har vært preget av en lang serie endringer og nå lettelser. Det er imidlertid fremdeles begrensninger for borgere bosatt utenfor EU/EØS, og krav om karantene og testing for reiser fra land med høyt smittetrykk.

Mange endringer har kommet og gått i koronaregelverket. Nå er EU/EØS-området åpnet for reiser, mens utvalgte land utenfor også er med. Innreisende med verifiserbare, gyldige koronasertifikat kan fremdeles ferdes fritt. Det samme gjelder reisende som de siste 10 dagene har oppholdt seg i grønne og oransje land. Reisende fra røde, mørkerøde og grå land må derimot inntil videre forvente restriksjoner og et fortsatt regime med innreiseregistrering, testing og karantene. Det er ekstra viktig å merke seg at det er reisens strengeste land som gjelder. Er man uvaksinert og reiser fra et grønt land via et rødt, er det innreiseregler fra det røde landet som vil gjelde.

Karanteneregler nå

Reisende fra røde, mørkerøde og land utenfor EU/EØS, og er uten gyldig, verifiserbart koronasertifikat, skal registrere innreise, testes innen et døgn etter innreise eller på grensen (der tilbudet er tilgjengelig), testes igjen etter 3 dager i karantene, og overholde karantene i eget hjem, i egnet bolig, eller man kan oppsøke karantenehotell. Kommer man reisende til landets internasjonale flyplasser skal man testes ved ankomst, og kan be personalet på teststasjonen om henvisning til karantenehotell dersom man ikke selv disponerer egnet bolig for karantene. Kommer man reisende på andre grenseoverganger skal kommunen man skal oppholde seg i kunne peke på hvilket karantenehotell som vil kunne bistå. Ta helst kontakt med kommunen før innreise.

Det er viktig å være klar over at plikten til karantene nå er mer overlatt til den enkelte, og at det er den enkelte reisenes eget ansvar å passe på å være orientert om regelverket og overholde dette. Man må også selv, eller med hjelp av f.eks arbeidsgiver, ta initiativ til karantenehotell, hvis man ikke har egnet bolig.

Karantenen skal i prinsippet fremdeles avholdes alene og uten å benytte felles fasiliteter med andre beboere. Spesielt vil dette gjelde når arbeidsgiver sørger for bolig. «Frivillig» karantenehotell vil derfor fremdeles være en egnet løsning. Godkjente karanteneboliger på gården er jevngode med karantenehotell.

3. landsborgere

Innreisende bosatt utenfor EU/EØS, og som ikke innehar EUs verifiserbare koronasertifikat eller innehar rettighetene fra lilla land, må fremdeles søke innreise hos Landbruksdirektoratet. Ordningen er sagt å eksistere frem til reisemulighetene er gjenvunnet. Reisende som ikke kan søke innreise i forhold unntakene vil ikke ha innreisemulighet.

I trinn 2 mot åpning av resten av verden er det forutsatt mange endringer, men verken dato eller sikre regler er foreløpig lansert. Vi vil derfor avvente nye opplysninger før vi kan forutse hvordan dette vil bli.

Vær varsom!

Vi vet ikke om viruset og pandemien plutselig kan endres, og tiltak igjen blir nødvendige. Som bransje bør vi fremdeles være varsomme, ved å beholde de gode rutinene mange har lagt seg til gjennom pandemien. Renhold, få nærkontakter og god hygiene er viktige tiltak vel verdt å ta med seg, ikke minst nå når influensasesongen står for døren. Norge har erfart en rekke generelle positive helseeffekter under pandemien. Å beholde gode vaner er god beredskap.

Generelle endringer i Norge

Alle grenseoverganger er nå åpne. Reiser man over grensen og er pålagt innreisebegrensninger er man selv ansvarlig for å oppsøke teststasjon, registrere innreisen og overholde karanteneregelverket, også om grenseovergangen er ubemannet.

Det nasjonale kontrollsenteret for innreise avvikles 31. oktober, men vil være i beredskap for gjenåpning ved behov inntil videre.

Det nasjonale koronasertifikatet ble avviklet ved overgangen til «En normal hverdag med økt beredskap» 25. september. Av den grunn avvikles også ordningen med gratis testing til koronasertifikat hos private aktører fra og med 1. november. Ordningen med gratis testing hos private aktører gjelder også testing til utenlandsreiser.

UDs reiseråd i forbindelse med pandemien er opphevet, og vil etter behov iverksettes for enkeltland. De mer generelle reiserådene kan fremdeles finnes på UDs nettside. UD anbefaler også aktiv bruk av appen Reiseklar ved internasjonale reiser.

FHIs oversikt over innreiseregler, med fargekart for Europa

Regjeringens 3.-trinnsplan for åpning mot verden

Oversikt over regler i Europa fra reopen.europe.eu

Regjeringens forklaring på «normal hverdag med økt beredskap»

Alle definisjoner på regelverket finnes her i covid-19-forskriften

Personvern og cookies