Norsk Gartnerforbunds innspill til jordbruksforhandlingene er levert. Forslagene underbygger regjeringens satsning på grøntnæringen og møter gjeldende klimamål.

Norsk Gartnerforbunds innspill til jordbruksforhandlingene ble sendt til avtalepartene (Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og Matdepartementet) i dag.

– Vi ser frem til gode innspillsmøter med disse i løpet av mars, sier Emilie Sandell som er kontaktperson for forhandlingene i NGF.

Gartnerforbundet har i år prioritert energi- og klimarådgivning, finansiering av OBP, økning av pott til investeringsmidler samt øremerking av disse til grøntnæringen, trappetrinnsmodell for arealtilskudd og økt målpris.

– Vi krever igjen arealtilskudd til blomster og planteskoler for å sikre at disse kommer inn under avtalen, og dermed likeverdig behandling som jordbruksareal. Sammen skal tiltakene underbygge regjeringens satsing på grøntnæringen samt møte gjeldende klimamål, fortsetter Sandell.

Gartnerforbundet holder webinar for våre medlemmer om innspillene tirsdag 7.mars kl. 15

Kontaktperson: Emilie Sandell, emilie.sandell@gartnerforbundet.no, tlf.: 468 16 458