Det er knyttet store forventninger til årets oppgjør. Gartnerforbundet mener det må legges til rette for en tydelig satsning på grøntnæringen.

Fredag 4. mars var vi i møte med Landbruks- og matdepartementet for å legge frem innspillsdokumentet til året jordbruksforhandlinger.

Vi følger opp med møter i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag neste uke.

Det er knyttet store forventninger til årets oppgjør. Vi mener at det må legges til rette for en tydelig satsing på grøntnæringen. Blant annet mener vi at målprisen må økes betydelig, IBU-midlene må øremerkes grønt, blomster og prydplanter må bli tilgodesett og energiarbeidet i NGF må sikres finansiering.

Norsk Gartnerforbund deltar i Forum for Norsk Grønt som også gir innspill til forhandlingene. Her forsterkes flere viktige initiativer i «grøntfellesskapet».

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13

27. april legger jordbruket frem sitt krav.

4. mai kommer staten med sitt tilbud.

 

Les om våre innspill i Nationen