NGF kommer med klare innspill til den nye Jordbruksmeldingen i dag. Flere virkemidler for økt rekruttering til næringen, styrkende tiltak for blomster og prydplanter samt en handlingsplan for grøntsektoren, var noen av våre innspill til Næringskomiteens åpne høring på Stortinget i dag. Landbruksmeldingen legges frem 7. mars.

image1Mer konkurransedyktig næring og mer markedsretting i landbruket er klare signaler fra regjeringen. For grøntnæringen gis det blant annet uttrykk for at jordbruksforhandlingene skal bestå. Mer fokus på klimatiltak og effektivitet er gjennomgående, men inntektsmålet består.

Styreleder Eystein Ruud, seniorrådgiver Sidsel Bøckmann og generalsekretær Katrine Røed Meberg var til stede under den åpne høringen i Næringskomiteen på Stortinget i dag.

Landbruksmeldingen legges frem 7. mars.

Her er noen av våre innspill:

– For å styrke næringen, og for å fremme rekruttering, satsing og investering må det konkrete virkemidler til som redusererer risiko, gir forutsigbarhet og økt lønnsomhet.

– Næringen trenger forutsigbare rammebetingelser som opprettholdelse av tollvernet, videreutvikling av regelverk og ordninger samt sikrede økonomiske virkemidler og investeringsstøtte

– Vi trenger mer forskning og innovasjon innen teknologi, robotisering, plantehelse, integrert plantevern, klima og energi

– Vi må styrke markedsrettede tiltak og forbrukeropplysning

– Inngå et samarbeid om konkret handlingsplan for grøntnæringen

-Styrkende tiltak for blomster og prydplanter

For mer informasjon, kontakt:

Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13